Кредити

 • Ипотечен Кредит

  Ипотечен Кредит

  При ипотечен кредит, дългият период на възстановяване на кредита може да бъде и до 30 години, може да се различава в зависимост от кредитната история на заемополучателя и размера на депозита.

 • Потребителски кредит

  Потребителски кредит

  Потребителските кредити могат да бъдат краткосрочни или дългосрочни, като обикновено се предлагат за покупки на стоки като автомобили, електроуреди, мебели или разходи за образование.

 • Бизнес кредит

  Бизнес кредит

  Бизнес кредитите могат да бъдат в различни форми, включително банкови кредити, кредитни линии, вноски за оборотен капитал, наемане на лизингови вноски или факторинг.

Разбери повече за видовете кредити

Ипотечни (често наричани и „жилищни“) са кредитите, обезпечени с недвижимо имущество. Могат да имат различни цели – покупка на недвижим имот, строеж на къща, рефинансиране, за покриване на текущи нужди (например ремонт) и др. Основните им предимства са дългият срок на изплащане (до 35 години, в зависимост от целта) и по-ниският лихвен процент, поради наличието на обезпечение.

Виж повече за ипотечните кредити

Потребителските кредити са най-разпространеният вид кредити. Чрез тях се финансират най-често покупка на стоки, употребявани автомобили, разходи за образование и др. 

Виж повече за потребителските кредити

С бизнес кредити юридическите лица могат да финансират различни проекти, както и да си осигурят оборотни средства за осъществяване на дейността си. 

CREDITERA може да съдейства на микропредпрятия и МСП (малки и средни предприятия с нетни приходи от продажби до 3 000 000 лв.) при търсенe на финансиране.

Виж повече за бизнес кредитите