Потребителските кредити са най-широко разпространени. Чрез тях се финансират предимно покупки на стоки, употребявани автомобили, разходи за образование и др. Срокът им за изплащане е по-кратък - до 10 години. Обикновено за отпускането им не не се изисква конкретна цел или обезпечение, затова лихвените проценти са по-високи. 

Какви са различните варианти?

Кредитната институция може да предложи плаващ или фиксиран за целия срок, лихвен процент по кредита. Погасителният план може да бъде с равни месечни или намаляващи вноски. За повече информация посетете „Често задавани въпроси“ (FAQ).

Потребителският кредит може да бъде частично или изцяло предсрочно погасяван. За кредитите с плаващ лихвен процент не се дължи такса при предсрочно издължаване. При кредитите с фиксиран процент се начислява такса за предсрочно погасяване в размер на 1%, ако оставащият срок е повече от 12 месеца. Ако оставащият срок е под 12 месеца, дължимата такса е в размер на 0.5%.

По преценка на кредитиращата институция може да се поставят допълнителни условия за отпускане на средствата, например осигуряване на съдлъжник или поръчител, който да отговаря солидарно с кредитоискателя за погасяване на задължението.