Защо да избера CREDITERA – ипотечният брокер?

CREDITERA е дигиталното лице на ЕРА България АД – един от водещите кредитни посредници с над 15 години история в България и над 50 години опит в международна среда. Чрез нашата платформа максимално бързо и лесно може да намерите най-подходящото финансиране за Вас. С помощта на опитните ни консултанти ще преминете лесно през целия процес по кандидатстване и подготовка на документите. Услугата е напълно БЕЗПЛАТНА. С нас спестявате средства, време и усилия.

 

Защо CREDITERA, вместо „моята банка“?

Всички ние сме клиенти на някоя банка. Нашата банка. Там ни познават, грижат се за нас. Там се чувстваме комфортно. Може би имаме познат или служителите ни разпознават, отнасят се с нас специално. Разбира се, че нашата банка е първият ни избор. Но дори веднага да ни отпуснат кредит, как може да сме сигурни, че той е с най-добрите условия на пазара? Най-добрите условия за нас? И тук идва ролята на кредитния консултант. Той не просто ни консултира, той поставя банките в конкуренция, така че те да се борят за всеки клиент. Заедно с Вас чете и дребния шрифт и договаря оптимални условия, специално съобразени с нуждите на клиента.

 

Колко струват услугите на CREDITERA?

Напълно безплатно! И в това няма уловка. Тук старата максима “безплатен обяд няма”, не съществува. Трудът ни се заплаща от банките и кредитните институции, с които си партнираме, без това да влияе върху условията, които те предлагат на клиента. В същото време Вие спестявате средства, време и усилия от едно самостоятелно проучване на пазара.

 

Как да съм сигурен, че CREDITERA ще защити по най-добрия начин интересите ми?

Вашият интерес е и наш. Ние водим преговорите с банките вместо Вас и Ви спестяваме лично време и усилия. В случай, че не сте доволен от услугите ни, няма да приключите сделката чрез нас, а ние няма да получим възнаграждение. Ние сме възнаградени едва когато работата е свършена, а клиентите - доволни. 

 

Какви рискове крие ползването на услугите на CREDITERA – ипотечният брокер?

Дейностите по кредитно посредничество са законово регулирани. Лицензираните кредитни посредници са вписани в регистър на БНБ, което е допълнителна гаранция за нашата дейност. Българските институции осъществяват регулярен контрол върху ежедневната ни работа. Регистрационният ни номер в регистъра на БНБ, който може да намерите на www.bnb.bg е №BCI000024. В допълнение, ние сме и активен член на Асоциацията на кредитните посредници в България.

 

Защитени ли са личните ми данни?

Информацията, която въвеждате в нашата платформа е криптирана и достъпна до ограничен брой хора. Достъп до тях имат само нашите служители, които са ангажирани с работата по Вашето финансиране и кредитните институции, към които се обръщаме за предложения. Работата с данните Ви в нашата система е проследима и подлежаща на непрекъснат контрол.

 

Има ли определени банки, с които работите?

Работим с всички банки на българския пазар. По правило големите институции са в състояние да предложат по-добри условия, но понякога „малките“ банки могат да Ви предложат по-гъвкав подход, който по-добре отговаря на Вашите потребности. Нашата работа е проучване на различните възможности и внимателен анализ, за да изберем заедно най-доброто решение.

 

Всички, които имат нужда от кредит ли ползват кредитен посредник?

Днес българският пазар се развива и все повече клиенти и кредитни институции осъзнават ползата от тази услуга.  Да имаш зад гърба си “помощник”, някой който брани интересите ти и те съветва по най-добрият начин - ето това е кредитният консултант.

 

Мога ли все пак да ползвам Вашите услуги в цялата страна?

CREDITERA поддържа мрежа от над 50 кредитни консултанти, които се намират в различни точки на страната. В случай, че във Вашият град няма наш консултант, ние ще се свържем с Вас и наш колега ще Ви посети в удобно за Вас време и място.

 

Искам да изтегля кредит, но все още не съм се спрял на определен имот.

CREDITERA е търговска марка на ЕРА България АД - една от най-значимите компании – посредници в сделките с недвижими имоти. Нашите опитни колеги от ЕРА България с удоволствие ще потърсят най-подходящия имот за Вас, а кредитните консултанти на CREDITERA ще Ви съдействат. 

 

Колко най-рано трябва да започна да търся финансиране?

Повечето кредитни институции предлагат т.нар. процедура по предварително одобряване. Какво означава това? След подробен преглед на месечните Ви доходи и разходи, те определят какви средства могат да се заделят за изплащане на кредитни задължения. На тази основа се определя и максималната сума, която може да ползвате като кредит. Така ще се ориентирате за ценовия диапазон, в който да потърсите желания имот. След като го намерите ние ще Ви съдействаме за получаване на окончателно потвърждение, усвояване на средствата и приключване на сделката.

 

Не разполагам със спестявания. Мога ли да ползвам ипотечен кредит?

Нашите кредитни консултанти познават отлично пазара и често успяват да постигнат дори и 100% финансиране на покупката с банкови средства.

 

Разполагам с достатъчно средства. Защо да ползвам кредит?

Азбучна истина е, че е най-изгодно да се работи с „парите на другите“. Съществуват редица възможности. Например да отделите част от спестяванията си за покриване на непредвидени разходи, а останалата част да вложите в проект, с който да получите допълнителни доходи. Нашите консултанти могат да Ви насочат и към продукти със спестовен или инвестиционен характер, предлагани от финансовите институции, с които работим. Клиентите отчитат като допълнително предимство и това, че банките също обследват имотите изключително обстойно преди приключване на покупко-продажбата.

 

Вече ползвам кредит, но мисля, че условията му не са най-добрите. Нуждая се и от допълнителни средства, какво да направя?

С помощта на консултантите от CREDITERA можем да прегледаме текущите условия по кредита Ви и да проучим възможностите за предоговаряне или рефинансиране. При необходимост от допълнителни средства ще проверим дали е най-добре да ползвате услугите на същата банка за нова сума или за вас би било по-добре  да се обърнете към друга кредитна институция. 

 

Какви са видовете лихвени проценти по кредити?

Има два типа лихвени проценти: 

Плаващи, които са обвързани с определен пазарен измерител и имат непроменяема надбавка.

И фиксирани за целия срок на кредита или за определен период, след което процентът става плаващ.

 

Как мога да изплащам кредита си?

С равни месечни (т.нар. анюитетни) вноски – месечната вноска се състои от главница и лихва в променливо съотношение така, че месечните плащания да са с един и същ размер.

С намаляващи вноски (равни вноски по главницата) – сумата на кредита се разпределя равномерно за целият срок на изплащане, а начисляваната лихва постепенно намалява. Така общата сума на платените лихви е по-ниска от тази при погасяване с равни месечни вноски, но месечните плащания в началото на погасителния план са значително по-високи.

Колкото по-дълъг е срока за изплащане, толкова по-значителна става разликата в общите лихвени плащания между двата начина за погасяване.

При потребителските кредити не всички банки предлагат погасяване с намаляващи вноски.

 

Каква ипотека да избера?

Ипотеката може да бъде законна, когато кредитът е за покупка на недвижим имот, сумата му е равна или по-малка от цената за придобиване и учредяването на ипотеката става едновременно с покупко-продажбата. Във всички останали случаи ипотеката е договорна.

Разходите за учредяване на законна ипотека са по-ниски от тези при учредяване на договорна.

 

Търся бизнес кредит. Изцяло или на части ще получа средствата?

В зависимост от целта и условията по договора, усвояването на средствата може да бъде:

Еднократно – сумата постъпва изцяло по сметката на дружеството и се изразходва по уговорения в договора начин;

С кредитна линия – предварително е договорен максимален лимит и срок на финансирането. Средства може да се ползват многократно. Отпускат се и се погасяват само след подаване на искане. Лихвата се изплаща само за усвоената част от средствата. Така се избягва необходимостта от многократно кандидатстване за кредит в рамките на определен период.

Овърдрафт – представлява лимит над наличностите по фирмената разплащателна сметка. За разлика от кредитната линия за усвояване и погасяване на средства не се изисква подаване на искане. Погасяването на усвоената сума става автоматично при постъпване на средства по сметката. Лихва се начислява само върху усвоената част.